FIELD

社員紹介

ビジネスエンジニアリング本部

Hiroshi Tsuchida

外国語学部 | 1992年入社
ビジネスエンジニアリング本部

Daisuke Shibata

商学部 | 1998年入社
ビジネスエンジニアリング本部

Takuji Funada

国際文化学部 | 1999年入社
ビジネスエンジニアリング本部

Masanori Funatsu

経済学部 | 2003年入社
ビジネスエンジニアリング本部

Takuya Kojima

総合政策学部 | 2003年入社
ビジネスエンジニアリング本部

Yoshimi Morimune

総合人間学部 | 2006年入社
ビジネスエンジニアリング本部

Eriko Mishima

工学研究科 | 2011年入社
ビジネスエンジニアリング本部

Naoki Uraya

法学部 | 2011年入社

NEW

ビジネスエンジニアリング本部

Risa Hanzawa

法学部 | 2011年入社
統合・推進本部

Tsubasa Oya

経済学部 | 2012年入社

NEW

ビジネスエンジニアリング本部

Anzu Kuroki

文学部 | 2012年入社
ビジネスエンジニアリング本部

Yuji Tatsumi

工学部 | 2014年入社
統合・推進本部

Shota Inoue

理学部 | 2015年入社
ビジネスエンジニアリング本部

Yu Ajima

農学生命科学研究科 | 2017年入社
統合・推進本部

Haruka Suzuki

教育文化学部 | 2017年入社